Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe
W bazie znajduje się ponad 59.087 szkół

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016.Już dziś 360 tysięcy gimnazjalistów pozna wyniki egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny 2016 rozpoczął się 18 kwietnia i trwał do 20 kwietnia. Wyniki egzaminu decydują o przyjęciu do szkoły średniej.

30. 6. 2016

Pierwszego dnia odbył się egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzamin z języka polskiego. Drugi dzień gimnazjaliści rozpoczęli od egzaminu z biologii, chemii, fizyki i geografii, następnie uczniowie zdawali matematykę. Ostatniego dnia uczniowie napisali egzamin z języka nowożytnego tylko na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Egzamin gimnazjalny - WYNIKI: najlepsi uczniowie z dużych miast

Wyniki testu gimnazjalnego 2016 okazały się być zróżnicowane względem lokalizacji szkoły. Uczniowie zamieszkujący miasta o liczbie ludności przekraczającej 100 tys. mieszkańców uzyskali lepsze wyniki niż gimnazjaliści z miast mniejszych i z obszarów wiejskich.

W części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie z dużych miast uzyskali średnio 60 proc. punktów, a uczniowie zamieszkujący wieś- 55.

Z języka polskiego gimnazjaliści z miast zdobyli średnio 72 proc. punktów w porównaniu do 67 proc. punktów zdobytych przez uczniów z obszarów wiejskich.

W części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie z miast zdobyli średnio 55 proc. punktów, a dzieci ze wsi - 49. W przypadku matematyki to stosunek 54 do 47 proc. punktów

 

Egzamin gimnazjalny - WYNIKI: jakie zadania poszły najlepiej?

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 pokazują, że gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętności analizy i interpretacji tekstu kultury. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł.

Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku, a z biologii umiejętnością interpretacji i wyjaśniania zależności między organizmami.

Źródło: edulandia.pl

Komentarze do artykułu

TOP Szkoły
Najbliższe wydarzenia w szkołach