Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe
W bazie znajduje się ponad 59.087 szkół

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, autyzmem

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, autyzmem

Karola Miarki 6-10, 46-082 Kup

Telefon: 0774695668
Fax: 0774695668
E-mail: autyzmopoleE-mailo2.pl

Notatka

Zespół Niepublicznych SZkół w Kup jest placówką która specjalizuje się w pracy z uczniem z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Uczniami naszej szkoły są osoby niepełnosprawne ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie opolskim. W ramach naszych działań jest przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum , szkoła przysposabiająca do pracy, warsztaty socjoterapeutyczne dla dorosłych, grupa wsparcia dla rodziców, punkt konsultacyjno diagnostyczny. W naszej szkole uczniowie uczą się w zespołach max 4 osobowych. Każdą grupą zajmuje się nauczyciel lub specjalista i osoba wspomagająca.

Ikona kod na swojej stronie


TOP Szkoły
Najbliższe wydarzenia w szkołach