Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe
W bazie znajduje się ponad 59.087 szkół

Nowe zawody: kierowca mechanik i jeździec

Nowe zawody: kierowca mechanik i jeździecKierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów!

10. 11. 2015

Minister Edukacji Narodowej w piątek (6 listopada) podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wniosek ministra właściwego do spraw transportu dotyczący wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Kierowca mechanik wynika z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy.

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Jeździec, a co za tym idzie kształcenie młodych ludzi w tym zawodzie, w opinii ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, przygotuje fundament do odbudowania polskich sportów konnych.

Szkoła zawodowa pozwoli stworzyć bazę dla rozwoju jeździectwa oraz umożliwi młodym ludziom, których pasjonują konie i jeździectwo, zdobycie wiedzy praktycznej i merytorycznej otwierającej ścieżki kariery na rynkach polskich i zagranicznych.

Przewiduje się, że w Polsce w ciągu najbliższych kilkunastu lat rozwój jeździectwa i hodowli spowoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę.

Ponadto w znowelizowanym rozporządzeniu zmieniono nazwę zawodu Technik mechanizacji rolnictwa na Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: men.gov.pl

Komentarze do artykułu

TOP Szkoły
Najbliższe wydarzenia w szkołach