Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe
W bazie znajduje się ponad 59.087 szkół

Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016 już za tydzień!

Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016 już za tydzień!Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016 z Operonem rozpocznie się już 8 grudnia. Egzaminy potrwają do 10 grudnia. Uczniowie gimnazjów będą mogli sprawdzić swoje umiejętności z nauk humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

3. 12. 2015

Próbne test gimnazjalne 2015/2016 - część humanistyczna

8 grudnia będzie miał miejsce egzamin z części humanistycznej. Test ten będzie podzielony na dwa bloki:

Od 9 do 10 uczniowie będą się zmagali z historią i WOS-em. Na napisanie egzaminu przeznaczono 60 min.

Od 11 do 12:30 gimnazjaliści będą rozwiązywać zadania z języka polskiego. Czas, jaki mają do zagospodarowania to 90 min.

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem- część matematyczno-przyrodnicza

9 grudnia odbędzie się egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Tak samo jak w przypadku części humanistycznej, test zostanie podzielony:

Od 9 do 10 uczniowie będą pisali część przyrodniczą. Na rozwiązanie testu przeznaczono czas 60 min.

Od 11 do 12:30 gimnazjaliści będą rozwiązywać zadania z matematyki na co wyznaczono 90 min.

Próbny test gimnazjalny 2015/2016 - język obcy

10 grudnia będzie miał miejsce egzamin z języków obcych. W próbnym teście gimnazjalnym z Operonem uczniowie mogą wybrać język niemiecki lub język angielski. Dodatkowo egzamin został podzielony na dwa poziomy: podstawowy i trudniejszy, rozszerzony.

Od godziny 9 do 10 odbędzie się test z poziomu podstawowego, czyli uczniowie mają 60 minut na napisanie egzaminu.

Od godziny 11 do 12 odbędzie się test z poziomu rozszerzonego, na który przeznaczono 60 minut.

Źródło: edulandia.pl

Komentarze do artykułu

TOP Szkoły
Najbliższe wydarzenia w szkołach